Σχετικά

Ο παρόν ιστότοπος  όταν ξεκίνησε το έκανε  με  στόχο να  παρουσιάσει την κατακερματισμένη εικόνα της εξυπηρέτησης πολιτών και της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.  Η εικόνα αυτή έχει αλλάξει σήμερα εν πολλοίς με πλήθος ηλεκτρονικές υπηρεσίες να έχουν προστεθεί και πολλές άλλες να έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Η οργάνωση μιας κεντρικής πύλης  με απλή, ακριβή, ενημερωμένη, ευσύνοπτη και καλά δομημένη πληροφορία για τις ηλεκτρονικές ή τις φυσικές συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες είναι ένα έργο που ξεκίνησε και βρίσκεται μπορούμε να πούμε σε φάση υλοποίησης. Είναι το  gov.gr και μια σειρά άλλες ψηφιακές υπηρεσίες γύρω από το gov.gr . Η αλήθεια βέβαια  είναι ότι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση η προσέγγιση δεν ήταν ποτέ ολοκληρωμένη, αν και αυτό επιχειρείται να αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Διάσπαρτα έργα πληροφορικής και δεκάδες βάσεις δεδομένων αποτελούσαν  το μέχρι σήμερα τοπίο, με τις γνωστές αλληλοεπικαλύψεις και παλινωδίες και φυσικά πενιχρά αποτελέσματα.

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων βάσεων δεδομένων λειτουργεί κι αυτή αποσπασματικά, αλλού καλύτερα και αλλού καθόλου.  Κι εκεί όμως η ομάδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει σημαντικά βήματα που είναι στη σωστή κατεύθυνση.  Σαφώς και θα πρέπει να λυθούν τα θέματα ασφαλείας των συστημάτων πριν δούμε να συνδυάζονται όλα τα προσωπικά μας δεδομένα, χωρίς πρώτα να αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών και των admin. Ένα δυστοπικό σενάριο μπορεί να προκύψει, καθώς κάποιοι μπορεί να εκμεταλλευτούν αδυναμίες για πρόσβαση  σε αυτές τις βάσεις δεδομένων με ανεπιθύμητες συνέπειες.

Από την άλλη  η έλλειψη ενός κεντρικού  portal σε επίπεδο πληροφόρησης του πολίτη για τις συναλλαγές του με τη διοίκηση, φαίνεται να καλύπτεται και αυ΄τή σε μεγάλο βαθμό από το gov.gr, αλλά και από τη νέα πύλη mitos.gov.gr (που φυσικά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί) . Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτης, τι πρέπει να έχει μαζί του για τη συναλλαγή, με ποιους εναλλακτικούς τρόπους μπορεί να γίνει μια συναλλαγή πέραν της φυσικής παρουσίας του σε κάποια υπηρεσία, τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν.  Είναι περιττό να  εξηγήσουμε τους λόγους  γιατί το ermis.gov.gr δεν είναι αυτό το portal (έχει ήδη παροπλιστεί)  και γιατί το gov.gr δεν έγινε  αυτό το portal ακόμα (παρόλο που παρέχει 1504 υπηρεσίες).  Σημαντικό επίσης είναι να γίνει ξεκάθαρο  ποιες συναλλαγές δεν χρειάζονται πλέον καθόλου, αλλά έχουν καθιερωθεί ως απαραίτητες λόγω παρεξήγησης ή γραφειοκρατικής εμμονής ή ακόμα και  αδράνειας. Η διοικητικές απλουστεύσεις και οι καταργήσεις διαδικασιών  είναι εξίσου σημαντικές, αν όχι σημαντικότερες, από τον κώδικα και τις νέες εφαρμογές. Η ψηφιοποίηση της υπάρχουσας γραφειοκρατίες δεν έχει κανένα νόημα.  Επίσης αν η συναλλαγή έχει οικονομικό  κόστος,  ποιο είναι αυτό, ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί (ώρες, μέρες ή εβδομάδες) και ίσως κάποιες άλλες διευκρινιστικές πληροφορίες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες μερικές φορές. Κι όλα αυτά χωρίς λεκτικούς πλεονασμούς ή ακατανόητες έννοιες.

Υπήρξαν ασφαλώς αξιόλογες προσπάθειες, αλλά και πολλά έργα πληροφορικής που παρέμειναν ημιτελή και μη λειτουργικά στην πράξη (π.χ. Ermis ή Solon). Κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται ακόμα.  Η ανάγκη λοιπόν παραμένει και δεν έχει   καλυφθεί μέχρι σήμερα, αν και έχουμε δει σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση τόσο από ιδιώτες, όσο και από το ΥψηΔ.

Εμείς θεωρούμε ότι ο  χρόνος των ανθρώπων είναι ένα από τα πολυτιμότερα κεφάλαια που διαθέτουν. Κι επομένως  είναι εξαιρετικά σημαντικό η οργάνωση των υπηρεσιών να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναλώνει  άσκοπα αυτόν τον πολύτιμο πόρο (που σημαίνει  βέβαια και κατάργηση αν ο σκοπός για τον οποίο υπήρχαν έχει εκλείψει).  Ο καθένας μας είναι αυτονόητο ότι θα προτιμούσε να αφιερώσει αυτό το χρόνο στην εργασία, την οικογένεια ή ακόμα ακόμα και σε κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Οτιδήποτε είναι προτιμότερο από το να είσαι στημένος και να  περιμένεις σε μια ουρά, είτε γιατί  δεν υπάρχει η αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία ή γιατί ο  ίδιος δεν ξέρεις πως να τη χρησιμοποιήσεις  (ακόμα κι όταν έχεις τα μέσα ή την τεχνολογική υποδομή).

Προφανώς οι συντάκτες του παρόντος δεν  έχουμε τη φιλοδοξία να αντικαταστήσουμε τους επίσημους φορείς που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  στη χώρα μας και δεν είναι αυτή η δουλειά μας.  Σε κάθε περίπτωση όμως αν καταφέρουμε να βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε έστω και μισή ώρα από τον πολύτιμο χρόνο σας, τότε σίγουρα ο κόπος μας δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μάταιος.