Μεταφορές

Σκοπός του παρόντος οδηγού δεν είναι να καλύψει όλες τις διαδικασίες του Υπουργείου Μεταφορών. Γι΄αυτό μπορείτε να δείτε έναν πλήρη οδηγό στην ιστοσελίδα του Υπουργείου εδώ.

Εμείς από την πλευρά μας θα περιγράψουμε τις πιο συχνές διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στην  καθημερινότητά τους. Φυσικά και αυτό το υλικό θα εμπλουτίζεται μέρα με τη μέρα όσο  μας επιτρέπουν ο χρόνος και οι δυνάμεις μας.