Έρχεται η ψηφιακή θυρίδα στο gov.gr και 13 υπηρεσίες των ΚΕΠ που θα παρέχονται ηλεκτρονικά

Με 13 επιπλέον υπηρεσίες που θα παρέχονται στους πολίτες απευθείας στο σπίτι τους εμπλουτίζονται από την ερχόμενη εβδομάδα τα «ψηφιακά γκισέ» των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με στόχο η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με τη μικρότερη δυνατή φυσική παρουσία στα κατά τόπους γραφεία.

Τα ΚΕΠ αναβαθμίζονται και περνούν σε νέα εποχή, καθώς στόχος του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, είναι αφενός η πλήρης ψηφιοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και αφετέρου η ηλεκτρονική πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών από το σπίτι, το γραφείο και τις φορητές συσκευές τους (tablet, smartphone, laptop κ.λπ.).

Στα πλεονεκτήματα της επόμενης μέρας των ΚΕΠ περιλαμβάνεται και η εφαρμογή για πρώτη φορά της «ψηφιακής θυρίδας» του πολίτη. Συγκεκριμένα, κάθε πιστοποιητικό που θα εκδίδεται, θα αποθηκεύεται στην προσωπική του «θυρίδα», ώστε να μη χρειάζεται να επανεκδίδεται εφόσον δεν απαιτείται ανανέωση, ενώ εάν χρήζει επικαιροποίησης, σε πολλές περιπτώσεις θα γίνεται αυτομάτως.

Σήμερα, λόγω και της πανδημίας του κορωνοϊού, με εγκύκλιο του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμοδίου για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργου Γεωργαντά, τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις με ραντεβού, ενώ στέλνουν τα έγγραφα στους πολίτες με δύο τρόπους: Είτε με απλό ταχυδρομείο, είτε με την υπηρεσία «Πόρτα Πόρτα» των ΕΛΤΑ. Είναι η πρώτη φορά που ο πολίτης μπορεί να έχει μια τέτοια υπηρεσία στην πόρτα του, δωρεάν, με μια απλή αίτηση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που για την ολοκλήρωση κάποιας αίτησης απαιτούνται δικαιολογητικά, και αυτά παραλαμβάνονται από το σπίτι του πολίτη με courier, δωρεάν. Χρέωση υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που ο πολίτης στέλνει από το σπίτι του κάποια αίτηση και δικαιολογητικά, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα ΚΕΠ και επειδή δεν έχει αξιολογηθεί το επείγον της αίτησής του.

Ήδη, με την εγκύκλιο του κ. Γεωργαντά έχει οριστεί ότι μετά τις 11 Μαρτίου 2020 στα επείγοντα αιτήματα συγκαταλέγονται όσα αφορούν την κάλυψη οικογενειακής ή επαγγελματικής ανάγκης (όπως π.χ. έκδοση ποινικού μητρώου για συμμετοχή σε διαγωνισμό) ή άλλα που αφορούν ανελαστικές προθεσμίες.

Τι αλλάζει

Με τη νέα διαδικασία, της οποίας την υλοποίηση εποπτεύει ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο πολίτης θα έχει στη διάθεσή του επιπλέον δύο τρόπους να λαμβάνει τα πιστοποιητικά από τα ΚΕΠ: Απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του (e-mail) ή στην «ψηφιακή θυρίδα» του.

Ειδικότερα, εισερχόμενος κάποιος στην ηλεκτρονική πύλη του Δημοσίου Gov.gr, θα επιλέγει το πεδίο «Σύνδεση ΚΕΠ», όπως κάνει ήδη για την «Εξουσιοδότηση», την «Υπεύθυνη Δήλωση» και την «Αϋλη Συνταγογράφηση». Η είσοδος του πολίτη στα ηλεκτρονικά ΚΕΠ και η ταυτοποίησή του θα γίνονται με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Στη συνέχεια, θα επιλέγει να συνδεθεί με το πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής του (π.χ. δεν θα μπορεί κάποιος που μένει στη Θεσσαλονίκη να ζητάει πιστοποιητικά από το ΚΕΠ Συντάγματος), και θα καταθέτει online την αίτησή του για έκδοση κάποιου πιστοποιητικού. Πρόκειται κυρίως για πιστοποιητικά, όπως π.χ. αντίγραφο ποινικού μητρώου, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή στρατολογικής κατάστασης, που δεν χρειάζονται άλλα δικαιολογητικά ή απαιτούν δικαιολογητικά που θα αναζητούνται απευθείας από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, παραλαμβάνοντας την αίτηση, θα κάνει εσωτερικά όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διεκπεραίωσης του αιτήματος, όπως και τώρα. Μόλις εκδοθεί το ζητούμενο πιστοποιητικό, θα το στέλνει αμέσως στο e-mail του πολίτη είτε στην «ψηφιακή θυρίδα» του. Εναλλακτικά, διατηρούνται και οι αποστολές μέσω απλού ταχυδρομείου ή courier, καθώς δεν θα είναι υποχρεωτικό να λαμβάνουν όλοι ψηφιακά τα πιστοποιητικά τους.

Η «ψηφιακή θυρίδα» είναι ο χώρος εντός του Gov.gr, στον οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα πιστοποιητικά των οποίων την έκδοση έχει ζητήσει ηλεκτρονικά ο πολίτης. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει εκδώσει μια υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr, αυτή θα αποθηκεύεται στην «ψηφιακή θυρίδα» του. Στην ίδια θυρίδα θα αποθηκεύονται απευθείας και τα πιστοποιητικά των ΚΕΠ, εφόσον ο πολίτης το επιθυμεί.

Ποιές υπηρεσίες των ΚΕΠ που θα παρέχονται ηλεκτρονικά

– Εκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου

– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

– Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών

– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

– Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

– Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

– Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ

– Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

– Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του

– Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα

– Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του

– Αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)

Πηγή: in.gr

Τι είναι ο eIDAS και γιατί μας ενδιαφέρει

Ο eIDAS (electronic IDentification, Authentication και trust Services) είναι ένας   κανονισμός της ΕΕ σχετικά με ένα σύνολο από standards για την  ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις  έμπιστες υπηρεσίες για τις  ηλεκτρονικές συναλλαγές  στην  Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά.  Καθιερώθηκε με τον κανονισμό  910/2014 της ΕΕ της  23ης Ιουλίου  2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ο οποίος καταργούσε την  οδηγία 1999/93/ΕΚ της  13ης Δεκεμβρίου 1999.

Τέθηκε σε ισχύ στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 και εφαρμόζεται από την  1η Ιουλίου  2016 εκτός από κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις του που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 52.  Όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ οφείλουν να αναγνωρίζουν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση από όλα τα άλλα κράτη μέλη της  ΕΕ  από τις 29 Σεπτεμβρίου  2018 (απ΄ότι όσων γνωρίζουμε κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και ενδέχεται να αργήσει πολύ ακόμα).

Συνεχίστε την ανάγνωση Τι είναι ο eIDAS και γιατί μας ενδιαφέρει