Πιστοποιητικό γεννήσεως

Έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως

Αρμόδια υπηρεσία 

Το Δημοτολόγιο όπου έχετε την κανονική σας εγγραφή. Αν δεν γνωρίζεται τι είναι  η κανονική σας εγγραφή, τότε είναι στο δημοτολόγιο του Δήμου όπου ψηφίζετε. Αν δεν γνωρίζετε που ψηφίζετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μάθε που ψηφίζεις για να το βρείτε.  

Πρέπει να πάω απαραίτητα στο Δημοτολόγιο;

Όχι. Το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα τόσο από τα Δημοτολόγια ή όσο και τα  ΚΕΠ καθώς τα τελευταία έχουν πρόσβαση στο σύστημα του εθνικού δημοτολογίου.

Επίσης μπορείτε να το εκδώσετε μόνοι σας άμεσα από την πύλη Gov.gr  στη διαδρομή Οικογένεια > Γέννηση > Πιστοποιητικό γέννησης ή μεταβείτε άμεσα πατώντας σε  αυτόν τον σύνδεσμο.  

Εξαιρετικά χρήσιμος επίσης είναι και ο παρακάτω σύνδεσμος που αφορά γενικότερα τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου και είναι ο  https://reg.services.gov.gr/ 

Αν πατήσετε Αίτηση προς ΚΕΠ  θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν σήμερα στο Gov.gr .  Είναι οι ληξιαρχικές πράξης γέννησης, γάμου, θανάτου και συμφώνου συμβίωσης καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. 

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, εφόσον η αίτηση είναι από τις θυρίδες, διεκπεραιώνει την υπόθεση και βάζει το πιστοποιητικό στη θυρίδα του πολίτη. 

Δικαιολογητικά

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε μαζί σας ταυτοποιητικό έγγραφο και να έχετε κανονική εγγραφή στη μερίδα της οποίας το πιστοποιητικό ζητάτε.

Κόστος 

Δωρεάν

Παρατηρήσεις 

Αν το πιστοποιητικό γέννησης  έχει παρατηρήσεις για  μεταδημότευση ή για άλλη ειδική χρήση τότε δεν εκδίδεται άμεσα από τα ΚΕΠ. Το αίτημα αποστέλλεται την ίδια μέρα στο δημοτολόγιο και το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται εντός μιας ή δύο ημερών.