Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η  ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπαίνει ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. Όλο και περισσότεροι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί υιοθετούν νέες τεχνολογίες για την εξυπηρέτηση του κοινού τους (πελατών ή πολιτών),  κάνοντας τις  συναλλαγές τους ηλεκτρονικά. Μέχρι και το  χρήμα παίρνει ψηφιακή μορφή μέσω νέων μεθόδων πληρωμών και των ψηφιακών νομισμάτων, ενώ το μέλλον αν και απρόβλεπτο όλα δείχνουν ότι θα είναι πιο ηλεκτρονικό από ποτέ.

Αν η παραπάνω παραδοχή ισχύει, τότε τόσο ο καθένας μας ατομικά όσο και ως σύνολο οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έρχονται. Ένας από τους βασικότερους λόγους  είναι ότι όποιος δεν ακολουθήσει τις παγκόσμιες αυτές τάσεις θα υστερήσει σημαντικά ως προς τον ανταγωνισμό. Και όπως όλα  είναι συνυφασμένα σήμερα  με την ταχύτητα, το κόστος, αλλά και το αποτέλεσμα που μπορείς να πετύχεις μέσα σε ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, η συζήτηση που έχει ανοίξει για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι σίγουρο ότι θα ενταθεί στο προσεχές μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει μεγάλα βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και σημαντικά έργα πληροφορικής. Από την άλλη όμως υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, αλλά και παλινωδίες που δεν επέτρεψαν το πέρασμα σε σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες που θα είχαν απαλλάξει τους πολίτες από σημαντικά βάρη και γραφειοκρατία.  Από την δική μας τη πλευρά θεωρούμε χρέος μας να επισημαίνουμε τόσο τις  αδυναμίες, όσο και τα λάθη και τις παραλείψεις, όχι γενικά και αφηρημένα, αλλά ειδικά και πολύ συγκεκριμένα  με προτάσεις για λύσεις.