Μητρώο πολιτών

Τι είναι το Μητρώο Πολιτών;

Το Μητρώο Πολιτών (ΜΠ) είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών που διασυνδέει επιγραμμικά τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δημοτολογίου όλης της χώρας. Το ΜΠ έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και σε αυτό εντάσσεται το σύνολο των στοιχείων των πολιτών που αφορούν σε γεγονότα δημοτολογίου και ληξιαρχείου τα οποία καθίστανται διαθέσιμα στους φορείς που είναι διαπιστευμένοι στο σύστημα.

Χάρη σε αυτό, οι συναλλασσόμενοι δεν  χρειάζεται να προσκομίζουν ληξιαρχικά και δημοτολογικά πιστοποιητικά (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γέννησης και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου), καθώς τα ληξιαρχικά γεγονότα του καθενός  διατίθενται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου  έχουν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα ΚΕΠ, η Ελληνική Αστυνομία, το υπουργείο Παιδείας, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο ΕΦΚΑ/ΟΓΑ,  το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, «ημιαυτόματη» πρόσβαση θα έχουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), η ΕΛΣΤΑΤ και το ΚΕΕΛΠΝΟ, το ΑΣΕΠ, ενώ σχετικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλοι φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Υπάρχει φυσικά και διαδικασία διαπίστευσης νέων φορέων που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου Πολιτών. Η όλη διαδικασία περιγράφεται εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020, τον συντονισμό του οποίου είχε το υπουργείο Εσωτερικών ως κύριος του έργου και τη διαχείρισή του η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Δείτε επίσης: