Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Μπορείτε να καταχωρίσετε  ηλεκτρονικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για να είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με το δημόσιο. Επιπλέον η καταχώριση του κινητού σας τηλεφώνου στο ΕΜΕπ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να κάνετε συναλλαγές στο gov.gr που απαιτούν αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Διαδικασία:

1. Δηλώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του.

2. Επιβεβαιώστε την κατοχή του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Προϋπόθεση για τα 2 παραπάνω βήματα είναι να έχετε κωδικούς e-banking και ο αριθμός του κινητού να είναι ο ίδιος που έχει καταχωρηθεί στην συγκεκριμένη τράπεζα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό – είτε γιατί δεν έχετε κωδικούς e-banking είτε για άλλο λόγο – τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (θα έχετε μαζί σας το κινητό που θέλετε να δηλώσετε, το ΑΦΜ σας και την ταυτότητά σας). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είστε ο ίδιος, καθώς η καταχώρηση κινητού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας στα ΚΕΠ δεν μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση ή με πληρεξούσιο και απαιτεί αυστηρά τη φυσική παρουσία του προσώπου που το καταχωρεί.

3. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα λάβετε:

  • κωδικό μιας χρήσης με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό σας για την επιβεβαίωση δήλωσης των στοιχείων σας
  • σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο για την επιβεβαίωση του email σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)

Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά (για ένα φυσικό  πρόσωπο).

Η ηλεκτρονική καταχώριση και η ηλεκτρονική ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας σας στο ΕΜΕπ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας σας οφείλετε να ενημερώσετε το ΕΜΕπ μέσα σε 30 ημέρες από τη μεταβολή τους. Το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων σας στο ΕΜΕπ, διατηρείται για 20 χρόνια.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία πατήστε εδώ