Θάνατος

Δήλωση θανάτου

Αρμόδια υπηρεσία

Ο ληξίαρχος του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής.

Προθεσμία

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός.  Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Διαδικασία

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την τέλεση της κηδείας, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Αν ο θάνατος συμβεί σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, τότε υποχρέωση για έγγραφη δήλωση έχει ο διευθυντής.

Αν ο θάνατος συμβεί σε ταξίδι με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος  η δήλωση γίνεται στον ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί σε ταξίδι με πλοίο τότε η δήλωση γίνεται από τον πλοίαρχο.

Δικαιολογητικά

  1.  Βεβαίωση γιατρού ή νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία θανάτου, τα στοιχεία του γιατρού που εξέδωσε τη βεβαίωση, τόπο και αιτία θανάτου)  ή πιστοποιητικό θανάτου νόμιμα θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής αν ο γιατρός είναι ιδιώτης
  2. Η αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός

Άδεια ταφής

Άδεια ταφής δεν εκδίδεται πλέον. Ο τόπος που θα γίνει η ταφή αναγράφεται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου. Περισσότερα διαβάστε εδώ.