Αστική κατάσταση

Κάθε πρόσωπο προσδιορίζεται εξατομικευμένα από μια σειρά γεγονότων και πληροφοριών, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο και είναι καταγεγραμμένες σε ειδικούς καταλόγους (βιβλία, ηλεκτρονικά αρχεία) υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα των Ληξιαρχείων, των Δημοτολογίων και Μητρώων Αρρένων των Δήμων της χώρας, του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών και των Ελληνικών Προξενικών Αρχών. Τα γεγονότα αυτά που προσδιορίζουν την προσωπική κατάσταση κάθε ανθρώπου είναι η γέννηση, ο γάμος, ο θάνατος και επακόλουθα μια σειρά άλλων γεγονότων που αλλάζουν τα προσωπικά στοιχεία, όπως είναι η ονοματοδοσία, η βάπτιση, η υιοθεσία, η αφάνεια, το διαζύγιο κλπ.

Η καταχώριση και τακτοποίηση όλων αυτών των προσωπικών στοιχείων κατά τον τρόπο που απαιτεί η Πολιτεία, συνιστούν την αστική και δημοτική κατάσταση του κάθε Έλληνα πολίτη.