Γάμος

Έκδοση άδειας γάμου

Αρμόδια υπηρεσία

Για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου αρμόδια υπηρεσία είναι το Δημοτολόγιο του τόπου κατοικίας του μελλόνυμφου.

Mariage à Ioannina (Grèce) (7173196214)
Δικαιολογητικά

Για την τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ο οποίος εκδίδει άδεια γάμου στον τόπο που αποδεικνύει κατοικία.  Για την έκδοση άδειας μεταξύ Ελλήνων πολιτών στο Δήμο Θεσσαλονίκης χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση  (το έντυπο  χορηγεί ο Δήμος)
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Αστικού Κώδικα, ότι είναι κάτοικος του Δήμου, αν είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος γάμος, αν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή όχι
  3. Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας
  4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
  5. Προαναγγελία του γάμου σε μια τοπική εφημερίδα και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην υπηρεσία, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης
  6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου του/της πρώην συζύγου
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€ (κωδικός παραβόλου 2386)
  8. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας ή οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο), όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος που κάνουν την αίτηση
  9. Έγγραφα που αποδεικνύουν το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ των δύο συζύγων και τον φορέα ασφάλισης  (την ημέρα του γάμου)

Διαδικασία

Μετά από επτά (7) ημέρες από την  κατάθεση των δικαιολογητικών εκδίδεται η άδεια γάμου.

Κόστος

18 ευρώ για το παράβολο + το κόστος δημοσίευσης της προαναγγελίας του γάμου (που κυμαίνεται από 15 έως 60 ευρώ ανάλογα με την πόλη και την εφημερίδα), σύνολο δηλαδή από 33 έως 78 ευρώ.

Παρατηρήσεις

Για άλλες περιπτώσεις έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου συμβουλευθείτε αυτή τη σελίδα.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να τελέσετε θρησκευτικό γάμο  ακολουθείτε η διαδικασία της έκδοσης πιστοποιητικού αγαμίας από την Ιερά Μητρόπολη του τόπου κατοικίας σας.  Περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας μπορείτε να δείτε σε αυτή τη σελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τέλος τα σύμφωνα συμβίωσης καταρτίζονται με συμβολαιογραφική πράξη και δεν υπόκεινται σε πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης (στο ληξιαρχείο). Μόνο η λύση τους θα πρέπει να δηλωθεί εντός προθεσμίας. Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.