Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΔΥΠΑ

Για να εγγραφείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ  (χωρίς φυσική παρουσία στον ΔΥΠΑ) με κωδικούς taxisnet μεταβαίνετε αρχικά στην ιστοσελίδα του  www.dypa.gov.gr και επιλέγετε το ανθρωπάκι  στο επάνω μέρος της σελίδας (στη μέση και κάτω από τη λέξη επικοινωνία).

Πατάμε στο ανθρωπάκι στο πάνω μέρος της σελίδας κάτω από τη λέξη Επικοινωνία

Κάνοντας κλικ στο ανθρωπάκι δεξιά από το  EL θα οδηγηθείτε στην επόμενη σελίδα όπου θα σας ζητηθεί να κάνετε είσοδο στο σύστημα.

Επιλέγετε και πατάτε πάνω στο κουμπί “Είσοδος Χρήστη στο σύστημα” και μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη.

Εκεί, εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος/νη χρήστης/στρια επιλέγετε “Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ” όπως φαίνεται στην οθόνη που ακολουθεί.

Στη συνέχεια θα οδηγηθείτε στη σελίδα εισόδου για  κωδικούς TAXISNET της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων). Αφού βάλετε τους κωδικούς σας και πατήσετε Enter θα σας  ζητηθεί να καταχωρίσετε  και το AMKA σας για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Με την εγγραφή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της  ΔΥΠΑ ο άνεργος ή ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα  μπορεί να κάνει ανανέωση της κάρτας ανεργίας του, να εκδώσει μια σειρά από βεβαιώσεις και τέλος να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις για να λάβει επιδόματα, βοηθήματα ή παροχές που χορηγεί η ΔΥΠΑ. Υπάρχουν μια σειρά άλλες διαδικασίες ή ηλεκτρονικές αιτήσεις (π.χ. υποβολή αίτησης για πρόγραμμα κατάρτισης ή για κοινωνικές παροχές) που μπορείτε να δείτε για τους ανέργους εδώ και για τους εργαζόμενους εδώ.

Αν  είστε εργοδότης ή έχετε επιχείρηση για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της  ΔΥΠΑ διαβάστε αυτή τη σελίδα , ενώ για να δείτε ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Τέλος για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ (κοινωνικός τουρισμός κλπ) δείτε τη σχετική σελίδα εδώ.

Διαδικασίες της ΔΥΠΑ που μπορείτε να διεκπεραιώσετε στα ΚΕΠ

Οι διοικητικές διαδικασίες της ΔΥΠΑ που μπορείτε να διεκπεραιώσετε στα ΚΕΠ (πρόκειται συνολικά για 18 διαφορετικές υποθέσεις) μπορούν τα ενταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

Ι. Έκδοση βεβαιώσεων

ΙΙ. Ανανέωση του δελτίου ανεργίας

ΙΙΙ. Υποβολή αιτήσεων για λήψη επιδομάτων, βοηθημάτων και λοιπών παροχών

Τι χρειάζεται να έχετε μαζί σας

  • Για τις διαδικασίες των περιπτώσεων Ι και ΙΙ απαιτούνται τα ακόλουθα :

Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης νέου τύπου).

Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του δικαιούχου (μπορεί να είναι το τελευταίο αποδεικτικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας).

Ειδικότερα για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτουμένων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους εφόσον το δελτίο ανεργίας τους είναι σε ισχύ. Αν δεν είναι σε ισχύ οι βεβαιώσεις μπορούν να χορηγηθούν και σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Η αρμοδιότητα δε των ΚΕΠ εξαντλείται στην εκτύπωση των σχετικών βεβαιώσεων και στην ανανέωση της κάρτας ανεργίας μέσω της εφαρμογής της ΔΥΠΑ. Τα ΚΕΠ δεν παρέχουν διευκρινίσεις και δεν απαντούν σε αμφισβητήσεις επί τους περιεχομένου των βεβαιώσεων, για τις οποίες αποκλειστικά αρμόδια είναι τα υποκαταστήματα της ΔΥΠΑ.

  • Όσον αφορά τις διαδικασίες της περ. ΙΙΙ αυτές διεκπεραιώνονται με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – και από εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου με νόμιμη εξουσιοδότηση – στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ. Αν το ΚΕΠ διαθέτει σκάνερ, τότε τα δικαιολογητικά, όπου χρειάζονται,  μπορούν ενδεχομένως να σκαναριστούν και να σταλούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα καταθέσει ο ίδιος ο πολίτης μεταβαίνοντας στη ΔΥΠΑ ή να τα στείλει με email μετά από συνεννόηση με τα  ΚΠΑ (κέντρα προώθησης απασχόλησης) της ΔΥΠΑ του τόπου κατοικίας του.

Για τις διαδικασίες της περίπτωσης ΙΙΙ η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολής του σχετικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο οικείο υποκατάστημα της ΔΥΠΑ. Τα ΚΕΠ δεν έχουν αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των δικαιολογητικών και δεν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία η οποία αφορά την επεξεργασία των αιτήσεων.

Τέλος, σημειώνεται ακόμα ότι η ΔΥΠΑ εξακολουθεί να παραμένει η καθύλην αρμόδια υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τις ανωτέρω διαδικασίες και η παραπομπή τους για εξυπηρέτηση αποκλειστικά στα ΚΕΠ συνιστά άρνηση εξυπηρέτησης η οποία διώκεται πειθαρχικά.