Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

Αρμόδια υπηρεσία 

Το Δημοτολόγιο όπου έχετε την κανονική σας εγγραφή. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι  η κανονική σας εγγραφή, τότε είναι στο δημοτολόγιο του Δήμου όπου ψηφίζετε. Αν δεν γνωρίζετε που ψηφίζετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μάθε που ψηφίζεις για να το βρείτε.  

Πρέπει να πάω απαραίτητα στο Δημοτολόγιο;

Όχι. Το πιστοποιητικό εκδίδεται άμεσα τόσο από τα Δημοτολόγια ή όσο και τα  ΚΕΠ καθώς τα τελευταία έχουν πρόσβαση στο εθνικό δημοτολόγιο.

Επίσης μπορείτε να το εκδώσετε μόνοι σας άμεσα από την πύλη Gov.gr  στη διαδρομή Οικογένεια > Οικογενειακή κατάσταση > Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πατήστε εδώ αν θέλετε να μεταβείτε άμεσα. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από την πύλη Gov.gr θα εκδοθεί άμεσα μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής σας μερίδας και όχι της πατρικής μερίδας. Αν θέλετε όμως μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας μέσω των θυρίδων ή από το MyKepLive. 

Εξαιρετικά χρήσιμος επίσης είναι και ο παρακάτω σύνδεσμος που αφορά γενικότερα τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου και είναι ο  https://reg.services.gov.gr/ 

Αν πατήσετε Αίτηση προς ΚΕΠ  θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν σήμερα στο Gov.gr .  Είναι οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, θανάτου και συμφώνου συμβίωσης καθώς και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. 

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ, εφόσον η αίτηση είναι από τις θυρίδες, διεκπεραιώνει την υπόθεση και επιφορτώνει το πιστοποιητικό στη θυρίδα του πολίτη. 

 

Δικαιολογητικά

Για την έκδοση σε Δημοτολόγιο/ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε μαζί σας ταυτοποιητικό έγγραφο και να έχετε κανονική εγγραφή στη μερίδα της οποίας το πιστοποιητικό ζητάτε. \

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εάν ζητάτε την πατρική σας μερίδα και είστε σε αυτή εγγεγραμμένος ενδεικτικά το πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί από τις θυρίδες στο  gov.gr από εσάς, όμως μπορεί να το αντλήσει ένας από τους δύο γονείς σας, ή τελοσπάντων όποιος εξ ‘ αυτών  παραμένει εν ζωή.  Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς σας έχουν αποβιώσει, τότε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής σας μερίδας δεν χορηγείται (μπορείτε όμως να πάρετε το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών).

Κόστος 

Δωρεάν

Παρατηρήσεις 

Αν το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι για ειδική χρήση, δηλαδή  χρειάζεται να περιέχει παρατηρήσεις για  μεταδημότευση, ή για άλλη χρήση (όπως π.χ. για στρατολογική), τότε δεν εκδίδεται άμεσα από τα ΚΕΠ. Το αίτημα αποστέλλεται την ίδια μέρα στο δημοτολόγιο και το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται εντός μιας ή δύο ημερών.