Apostille

Η θεώρηση Apostille ή η επισημείωση εγγράφων γίνεται προκειμένου τα έγγραφα αυτά να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό και σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης.

Ποιά έγγραφα χρειάζονται  θεώρηση Apostille;

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της  Σύμβασης της Χάγης (Νόμος 1497/84, ΦΕΚ 188Α) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται:

  • τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή
  • τα διοικητικά έγγραφα
  • τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
  • οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο

Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα για την χορήγηση της Σφραγίδας επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (Apostille);

1. ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ για τα δημοσία διοικητικά έγγράφα των δηµοσίων πολιτικών υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας που δεν περιέχονται στην αρµοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, τα έγγραφα των νοµικών προσώπων του δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και τα έγγραφα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού και των ληξιαρχείων.

2. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ για την επισημείωση των εγγράφων  των υπηρεσιών της περιφέρειάς τους.

3. ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ  επισηµειώνουν τα έγγραφα δικαστικής φύσεως Ν. 2503/1997, Ν. 1497/1984, Ν. 3852/2010 άρθρο 280, παρ.1 (μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, πληρεξούσια κλπ.).

Μπορώ να ζητήσω θεώρηση Apostille  ενός εγγράφου από τα ΚΕΠ και για ποιά έγγραφα;

Θεωρητικά η επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης μπορεί να διεκπεραιωθεί και στα ΚΕΠ για όλα τα παραπάνω έγγραφα. Εντούτοις επειδή στα Πρωτοδικεία για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα χρειάζεται η αίτηση να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό παράβολο  με τον κωδικό 8221 (αξίας 10 €) και φυσικά να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα έγγραφα για οποία απαιτείται  η επισημείωση  της σφραγίδας της Χάγης.

Όσον αφορά τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις πάλι ο πολίτης θα πρέπει να αποστείλει ή να ζητήσει από τα ΚΕΠ να του εκδώσουν το ακριβές αντίγραφο  του  εγγράφου  για το οποίο θέλει την επισημείωση.

Τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να προωθήσουν την αίτηση επισημείωσης μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο ή  το ακριβές αντίγραφο στην αρμόδια κάθε φορά κατά τόπον υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Μπορεί η επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης να γίνει ηλεκτρονικά;

Από τις 17/7/2023 οι πολίτες έχουν τη  δυνατότητα να επισημειώνουν ηλεκτρονικά τα έγγραφα που αποστέλλονται στο εξωτερικό, μέσω της Ενιαίας Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, του gov.gr . Η ηλεκτρονική επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης είναι αρχικά διαθέσιμη μέσω του gov.gr για τις ληξιαρχικές πράξεις και τα δημοτολογικά πιστοποιητικά, τα έγγραφα με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Επίσης για πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για ψηφιακά απολυτήρια γυμνασίου / λυκείου και ΕΠΑΛ. Όλα τα έγγραφα που μπορούν να επισημειωθούν προς το παρόν ψηφιακά φαίνονται εδώ. Στην πορεία θα προστίθενται και άλλα δημόσια έγγραφα.

Η ηλεκτρονική επισημείωση είναι διαθέσιμη μέσω του e-apostille.gov.gr  απευθείας ή με περιήγηση στο gov.gr από τη διαδρομή Πολίτης και Καθημερινότητα / Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr.

Δικαιολογητικά 

Το πρωτότυπο έγγραφο για το οποίο θέλουμε επισημείωση ή ακριβές αντίγραφο αυτού. Επίσης ο πολίτης θα πρέπει να έχει μαζί του ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης).

Κόστος

Για τα δικαστικής φύσεως δημόσια έγγραφα το κόστος του παραβόλου είναι 10 €.

Για τα άλλα δημόσια έγγραφα που επισημειώνονται σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις είναι δωρεάν, εκτός αν υπάρχουν κόστη αποστολής/ή παραλαβής με courier.

Γενικά για το Apostille  διαβάστε αυτό το κείμενο στο Taxheaven.gr .

Σημαντικές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στον Οδηγό για Apostille της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής   και στην ιστοσελίδα της σύμβασης της Χάγης στο https://www.hcch.net/ .

Παρατηρήσεις

Η επισημείωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε φωτοαντίγραφα ή θεωρημένα αντίγραφα. Χρειάζεται το ακριβές αντίγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε το αρχικό έγγραφο καθώς ο αρμόδιος  υπάλληλος  της υπηρεσίας που το υπογράφει ή ο συμβολαιογράφος αν είναι ιδιωτικό έγγραφο θα πρέπει προηγουμένως να  έχουν  δώσει δείγμα υπογραφής στο Πρωτοδικείο  ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που είναι αρμόδια για τη θεώρηση Apostille.

Δείτε ακόμα