Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου

Αρμόδια υπηρεσία 

Η αίτηση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας κατοικίας του πολίτη ή στα ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο. 

Δικαιολογητικά (αν η αίτηση δεν γίνει ηλεκτρονικά)

  1.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

  2. Πρωτότυπη Άδεια οδήγησης (ή φωτοτυπία αυτής εφόσον η άδεια οδήγησης δεν έχει λήξει)

  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά (4Χ6 εκατοστά)

  4. Παράβολο 30 € (e-παράβολο με κωδικό: 0028) για εκτύπωση του εντύπου

  5. Παράβολο 9,02 € (e-παράβολο με κωδικό: 0066) (παράβολο χαρτοσήμου), μόνο στην περίπτωση που έχει αλλάξει το επώνυμο του οδηγού

Κόστος

Συνολικό κόστος παραβόλων 30 € (και 39,02€ αν έχει αλλάξει το επώνυμο).

Χρόνος διεκπεραίωσης

Για την ταχυδρομική αποστολή και εκτύπωση του εντύπου και την επιστροφή του απαιτείται διάστημα 4 με 6 εβδομάδων.

Προσοχή

Σε περίπτωση που έχουμε αντικατάσταση λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας της άδειας οδήγησης, τότε το κόστος των παραβόλων ενδέχεται να αλλάξει (συνήθως υπάρχει ένα επιπλέον παράβολο ύψους 30 €).

Προσοχή: Εάν η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά στο                        drivers-vehicles.services.gov.gr , τότε εκδίδεται άμεσα προσωρινή ηλεκτρονική άδεια οδήγησης που έχει ισχύ 4 μήνες, μέχρι την παραλαβή της οριστικής άδειας οδήγησης (το ροζ καρτελάκι).