Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας – γνωστός και ως νόμος 2690 του 1999 είναι το νομοθετικό εκείνο κείμενο που προβλέπει τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, τον τύπο και την κατάρτιση των διοικητικών συμβάσεων κλπ.

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση του Τμήματος Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας-Ραπτάρχης του πρώην  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με ημερομηνία έκδοσης στις 29 Ιανουαρίου 2018. Είναι εύλογο ότι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του νόμου δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρακάτω κείμενο.

Επίσης όπως σημειώνουν και οι συντάκτες του “σε γνώση των χρηστών του παρόντος νόμου ότι η κατωτέρω κωδικοποιημένη μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης”.

Μια σχετικά πρόσφατη έκδοση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας μπορείτε να βρείτε εδώ στο Lawspot.