Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Αρμόδια υπηρεσία
Η αίτηση υποβάλλεται στο Δημοτολόγιο όπου ο θανών – του οποίου ζητείται η εξ΄ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή – ήταν δημότης την ημέρα του θανάτου του. Αν ο θάνατός δεν έχει καταχωριστεί στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος, τότε η αίτηση συνοδεύεται και από ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Πρέπει να πάω απαραίτητα στο Δημοτολόγιο;

Όχι, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ ή στην ηλεκτρονική πύλη Gov.gr στη διαδρομή Αρχική > Οικογένεια > Απώλεια  ή πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο για να μεταβείτε άμεσα.  Εκεί θα δείτε τις διάφορες επιλογές που εμφανίζονται για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού και με ποιές προϋποθέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τις θυρίδες είτε την εφαρμογή μέσω τηλεδιάσκεψης MyKepLive (κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού).

Δικαιολογητικά

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε μαζί σας ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) και να  είστε κοντινός συγγενής του θανόντος (φυσικός κληρονόμος).

Κόστος

Δωρεάν

Χρόνος

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι όταν το πιστοποιητικό εκδίδεται για πρώτη φορά ενδεχομένως να χρειαστεί  ακόμα και μια εβδομάδα  καθώς ενδέχεται να μεσολαβήσει έρευνα σε μερίδες ή αλληλογραφία από τον αρμόδιο υπάλληλο του δημοτολογίου. Αντιθέτως, αν έχει ήδη εκδοθεί τότε η επανέκδοσή του γίνεται την ίδια μέρα ή το αργότερο την επόμενη (στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πιστοποιητικό που έχει την ίδια ημερομηνία με αυτή της πρώτης έκδοσης και  το ίδιο  ακριβώς περιεχόμενο).

Παρατηρήσεις 
Γενικά πλέον και μετά από διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών [ΤΑΚΔ 14360/2015] για την έκδοσή του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων μαρτύρων (εκτός από 2 πολύ ειδικές περιπτώσεις).

Ως εκ τούτου οι υπάλληλοι των Δημοτολογίων δεν νομιμοποιούνται να  ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να εκδώσουν πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών.