Γέννηση

Hudson Patterson (14711207105)

Δήλωση γέννησης 

Αρμόδια υπηρεσία

Ο ληξίαρχος του τόπου γέννησης. Κάθε Δήμος αποτελεί ξεχωριστή ληξιαρχική περιφέρεια. 

Αν ο τοκετός γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, πλοίο ή αεροπλάνο , τότε αρμόδιος είναι ο ληξίαρχος του τόπου αποβίβασης. 

Αν ο τοκετός γίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχική πράξης γέννησης. 

Για τους Έλληνες του Εξωτερικού καθήκοντα ληξιάρχου ασκεί ο προϊστάμενος της ελληνικής προξενικής αρχής. 

 

Δικαιολογητικά 

Εφόσον η δήλωση γέννησης γίνεται σε μαιευτική κλινική θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο σε φωτοαντίγραφο (και των δύο γονέων) 
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων (από το δήμο που έχουν την κανονική τους εγγραφή) 
 • Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γάμου 
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου (αν δεν υπάρχει γίνεται στην κλινική) 
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και για τους δύο γονείς 
 • Ο ασφαλιστικός φορέας, εφόσον υφίσταται

ΠΡΟΣΟΧΗ : Από τις 17 Φεβρουαρίου 2020 πιλοτικά σε 15 μαιευτικές κλινικές της χώρας η δήλωση γέννησης θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται για τους γονείς μέσα στο μαιευτήριο, με μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα. Τα αρμόδια ληξιαρχεία και δημοτολόγια θα ενημερώνονται από το μαιευτήριο ηλεκτρονικά, ενώ το νεογέννητο θα αποκτά άμεσα ΑΜΚΑ και ασφαλιστική ικανότητα (αν είναι ασφαλιστικά ενήμερος ο γονέας). Επιπλέον, θα κινούνται αυτόματα οι διαδικασίες για την απόδοση του επιδόματος γέννησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια. Περισσότερα…

Διαδικασία 

Πλέον δεν χρειάζεται ο ένας εκ των δύο γονέων να μεταβεί στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης για να καταθέσει τη δήλωση γέννησης. Το νοσοκομείο διαβιβάζει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης στο αρμόδιο κατά τόπο ληξιαρχείο. Ο γονέας στη συνέχεια μπορεί να παραλάβει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης κάνοντας αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά στην από το gov.gr

Αν η γέννηση γίνει εκτός κλινικής τότε υπόχρεοι να δηλώσουν τη γέννηση είναι: 

 • Ο πατέρας 
 • Ο γιατρός 
 • Η μαία ή ο μαιευτής 
 • Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκονταν στον τοκετό 

Τέλος η δήλωση μπορεί να γίνει και από τη μητέρα του παιδιού ή από αντιπρόσωπό της με ειδική εντολή (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο). 

Προθεσμία

Μέσα σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό. Διαφορετικά η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης (σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013) έχουμε: 

 1. Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
 2. Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.