Ψηφιακή υπογραφή – Νέα ΑΠΕΔ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 17/1/2022

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή και πως μπορώ να την αποκτήσω; 

Η ψηφιακή υπογραφή ή ψηφιακό πιστοποιητικό είναι ένα μαθηματικό σύστημα που παράγεται με τη βοήθεια της κρυπτογραφίας και  χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε ή παραποιήθηκε κατά την μεταφορά.

Επομένως οι ψηφιακές υπογραφές ή τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκπληρώνουν τις παρακάτω λειτουργίες:

  • την αυθεντικότητα – γνησιότητα  ( ότι οι εμπλεκόμενοι σε μια συναλλαγή είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι)
  • ακεραιότητα (ότι το έγγραφο δεν αλλοιώθηκε μέχρι να φτάσει στον προορισμό του)
  • εμπιστευτικότητα (ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες)
  • μη αποποίηση της ευθύνης του υπογράφοντα

Private key signing

Πως θα αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή

Για την απόκτησή της εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής του  Ελληνικού Δημοσίου  ο πολίτης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα  της ΑΠΕΔ  και  έχουν ως εξής :

Βήμα 1 : Προμήθεια ΕΔΔΥ (υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι τύποι ΕΔΔΥ που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές της ΑΠΕΔ)

Βήμα 2 : Υπεύθυνη δήλωση στην πύλη gov.gr  (το κείμενο είναι τυποποιημένο και δεν χρειάζεται να το γράψετε)

Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Βήμα 4:  Μετάβαση σε Εντεταλμένο Γραφείο – ΚΕΠ (ο υπάλληλος του ΚΕΠ σας ταυτοποιεί ελέγχοντας την ταυτότητά σας και ο πολίτης λαμβάνει ένα εξαψήφιο sms επιβεβαίωσης της φυσικής ταυτοποίησης)

Βήμα 5: Εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων

Βήμα 6: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (ακολουθείτε τη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην ΑΠΕΔ)

Επιλέγετε το πρώτο πλαίσιο στα αριστερά σας (Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής) και ακολουθείτε τα προτεινόμενα βήματα

Αναλυτική περιγραφή των ενεργειών για όλα τα παραπάνω βήματα γίνεται στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ   όπως  φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Τα βήματα όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση της 17ης Ιανουαρίου 2022.