Τι είναι ο eIDAS και γιατί μας ενδιαφέρει

Ο eIDAS (electronic IDentification, Authentication και trust Services) είναι ένας   κανονισμός της ΕΕ σχετικά με ένα σύνολο από standards για την  ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις  έμπιστες υπηρεσίες για τις  ηλεκτρονικές συναλλαγές  στην  Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά.  Καθιερώθηκε με τον κανονισμό  910/2014 της ΕΕ της  23ης Ιουλίου  2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ο οποίος καταργούσε την  οδηγία 1999/93/ΕΚ της  13ης Δεκεμβρίου 1999.

Τέθηκε σε ισχύ στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 και εφαρμόζεται από την  1η Ιουλίου  2016 εκτός από κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις του που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 52.  Όλοι οι οργανισμοί που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ οφείλουν να αναγνωρίζουν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση από όλα τα άλλα κράτη μέλη της  ΕΕ  από τις 29 Σεπτεμβρίου  2018 (απ΄ότι όσων γνωρίζουμε κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και ενδέχεται να αργήσει πολύ ακόμα).


Σκοπός της eIDAS είναι η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς στην ΕΕ. Ρυθμίζει τις ψηφιακές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις εμπλεκόμενες αρχές, αλλά και τις ενσωματωμένες διαδικασίες για την παροχή ενός ασφαλούς  τρόπου για τους χρήστες  να διαχειριστούν  online τις υποθέσεις τους όπως την   ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων ή τις συναλλαγές τους με τις  δημόσιες υπηρεσίες. Τόσο ο υπογράφων όσο και ο παραλήπτης έχουν μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Αντί να βασίζονται σε παραδοσιακές υπηρεσίες όπως το e-mail ή η αυτοπρόσωπη κατάθεση κάποιων δικαιολογητικών, μπορούν τώρα να διεξάγουν διασυνοριακές συναλλαγές παρόμοιες με αυτές που βασίζονται στην  τεχνολογία  “1-Click“.

Περισσότερες γενικές πληροφορίες για την eIDAS μπορείτε να δείτε στο σχετικό αγγλικό λήμμα της Wikipedia.

Επίσης ένα ενδιαφέρον άρθρο για το πως η eIDAS μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορείτε να διαβάσετε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί ως Trust Service Providers σε όλη την Ευρώπη φαίνονται σε αυτόν το χάρτη.

Τέλος το κείμενο του κανονισμού μπορείτε να το προσπελάσετε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.