Διπλώματα οδήγησης στην Τσεχία. Ποιά είναι η νέα διαδικασία του Υπουργείου Μεταφορών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

 

TL;DR

Από την 1η Ιουλίου 2018 στην Τσεχία η άδεια οδήγησης εκδίδεται από το πλησιέστερο γραφείο του Δήμου – όχι απαραίτητα του τόπου κατοικίας σας. Ο πολίτης παραλαμβάνει την άδεια οδήγησης από το ίδιο γραφείο που κάνει την αίτηση. Δεν χρειάζονται φωτογραφίες. Αν η άδεια εκδίδεται για πρώτη φορά ο υποψήφιος οφείλει να έχει περάσει την τελική δοκιμασία στη Σχολή οδηγών. Το παράβολο είναι 200 CZK ή 8 ευρώ και το έντυπο εκδίδεται σε 20 εργάσιμες ημέρες. Για ταχεία έκδοση σε 5 εργάσιμες το κόστος ανεβαίνει στα 700 CZK ή περίπου 27 ευρώ. Οι άδειες οδήγησης ισχύουν για 10 έτη για μοτοσυκλέτες και επιβατικά, ενώ διαθέτουν πολύ υψηλών προδιαγραφών χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Από τον Ιούλιο του 2018, όλες οι βασικές διαδικασίες που αφορούν τις άδειες οδήγησης  μπορούν να τακτοποιηθούν  στο πλησιέστερο τμήμα της δημοτικής αρχής που διαθέτει εκτεταμένες πλέον αρμοδιότητες. Η αρχή που εφαρμόζεται είναι ότι:  Ο/Η οδηγός παραλαμβάνει την άδεια οδήγησης από το ίδιο γραφείο που υπέβαλε την αίτηση. Υπάρχει ένας διαδραστικός χάρτης του Υπουργείου Μεταφορών  όπου μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο  όλα τα τμήματα των δήμων.

Μερική χαλάρωση της τοπικής αρμοδιότητας

Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να λάβουν την πρώτη άδεια οδήγησης  στην πλησιέστερη δημοτική αρχή, εφόσον έχουν περάσει την τελική δοκιμασία στη σχολή οδηγών. Οι τοπικές αρχές έχουν τώρα ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες  όπως η αντικατάστασης μιας άδειας που έχει λήξει ή δεν έχει ισχύ, την έκδοση της κάρτας μνήμης του ηλεκτρονικού ταχογράφου και τη διεθνή άδεια οδήγησης. Κανένας δεν χρειάζεται να ταξιδέψει στον τόπο της μόνιμης διαμονής του πλέον εφόσον αυτός βρίσκεται μακρυά,” εξηγεί ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών  Ladislav Němec και προσθέτει: “Θα σας βοηθήσουν επίσης αν θέλετε να αλλάξετε το επίθετό σας μετά το γάμο σας, αν έχετε χάσει την άδεια οδήγησης ή όταν η άδειά σας έχει φθαρεί ή κλαπεί.”

Το σύστημα θα λαμβάνει τις φωτογραφίες από άλλα μητρώα και/ή ο υπάλληλος του γραφείου θα τραβάει μια φωτογραφία τον / την αιτούντα/αιτούσα

Μέχρι τώρα οι υποψήφιοι απαιτούνταν να φέρουν οι ίδιοι τις φωτογραφίες τους  στην αρχή έκδοσης των αδειών οδήγησης. Αυτό πλέον αποτελεί παρελθόν.

“Έχουμε εξοπλίσει όλες τις δημοτικές αρχές με εκτεταμένες αρμοδιότητες με κάμερες με τις οποίες θα τραβήξουν τη φωτογραφία του υποψήφιου/φιας άμεσα στο γραφείο. Έχουν επίσης  tablets στους οποίους οι αιτούντες/-τούσες εισάγουν την ψηφιακή τους υπογραφή. Αυτό είναι και το τέλος των εφαρμογών εκτύπωσης αδειών οδήγησης,” εξηγεί ο Stanislav Dvořák, επικεφαλής της  Driver Agenda Section στο Υπουργείο Μεταφορών.

Σε μερικές δε περιπτώσεις δε θα χρειαστεί καθόλου φωτογραφία του υποψήφιου. Το σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών θα στείλει ένα   query (ερώτημα βάσης δεδομένων) στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών  ρωτώντας αν ο αιτών/αιτούσα έχει ήδη μια ψηφιακή φωτογραφία από το διαβατήριο ή την ταυτότητά του. Αν αυτή η φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί (εφόσον φυσικά είναι διαθέσιμη και μοιάζει ακόμα με τον/την αιτούντα/-ούσα),  τότε δεν θα χρειαστεί λήψη φωτογραφίας στο γραφείο.

Η μόνη εξαίρεση που θα χρειαστεί μια φωτογραφία σε χαρτί είναι στην περίπτωση διεθνούς άδειας οδήγησης, επειδή το  format της είναι αυστηρά καθορισμένο από διεθνείς συμφωνίες.

Η αλλαγή στον τόπο κατοικίας δεν έχει καμία επίπτωση στην άδεια οδήγησης

Όταν άλλαζε ο τόπος κατοικίες, ο/η οδηγός είχε την υποχρέωση να αναφέρει αυτή την αλλαγή στις αρχές με συνέπεια την έκδοση νέας άδειας οδήγησης. Αυτή η υποχρέωση δεν εφαρμόζεται πλέον. Αρχίζοντας από τον Ιούλιο, οι άδειες οδήγησης δεν θα περιλαμβάνουν πλέον στοιχεία για τον τόπο κατοικίας. Το ίδιο θα εφαρμόζεται και για τις υπάρχουσες άδειες οδήγησης σε ισχύ.

Εξαιρέσεις όταν ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να επισκεφτεί την αρχή του τόπου κατοικίας του/της

Σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται ακόμα ο αιτών να επισκεφτεί  την υπηρεσία με τις διευρυμένες αρμοδιότητες στον τόπο της κατοικίας του/της . Αυτό θα συμβεί όταν η άδεια οδήγησης έχει κατασχεθεί ή θα επιστραφεί από την αστυνομία, ή όταν περιορισμοί στην οδήγηση εφαρμόζονται λόγω άλλων καταστάσεων που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα αρχεία που κρατούνται από το Δήμο  με διευρυμένες αρμοδιότητες στον τόπο κατοικίας του/της οδηγού.

Πόσες μέρες χρειάστηκαν για να περάσουν οι δημοτικές αρχές με εκτεταμένες αρμοδιότητες στο νέο σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης 

Οι Δημοτικές αρχές με διευρυμένες αρμοδιότητες προετοιμάστηκαν για το νέο σύστημα που είχε ημερομηνία έναρξης 1 Ιουλίου 2018 αρκετά νωρίτερα. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες παρέμειναν κλειστές στις 28 Ιουνίου το απόγευμα και στις 29 Ιουνίου όλη τη μέρα. Αυτές τις μέρες δεν δέχτηκαν αιτήσεις με τις παλιές προδιαγραφές. Κι αυτό αυτό γιατί θα έπρεπε να επεξεργαστούν όλες τις παλιές αιτήσεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Από την πρώτη Ιουνίου όλες οι αιτήσεις θα γίνονται με το νέο ηλεκτρονικό τρόπο. Γι΄αυτό οι δημοτικές αρχές οφείλουν να επεξεργαστούν όλες τις έντυπες αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι 30 Ιουνίου.

 

Αλλαγές στα διοικητικά κόστη

Η αντικατάσταση μιας άδειας οδήγησης που έληξε θα γίνεται χωρίς χρέωση, όπως γινόταν και πριν

Το τέλος για την έκδοση μιας νέας άδειας αυξάνεται από  CZK 50 σε  CZK 200 (8 ευρώ περίπου). Επίσης το τέλος για ταχεία έκδοση της άδειας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες αυξάνεται από  CZK 500 στα CZK 700 (ήτοι 27 ευρώ περίπου). “Το τέλος έκδοσης άδειας οδήγησης υπήρξε σταθερό για πολλά χρόνια. Στις αρχές του 1993 η τιμή αυξήθηκε στη  σημερινή των  CZK 50. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος άδειας οδήγησης δεν άλλαξε για περισσότερα από 25 χρόνια. Θα κοστίζει πλέον κάτι παραπάνω, αλλά αυτό το υψηλότερο τέλος θα αποζημιωθεί από μια καλύτερη υπηρεσία. Οι υποψήφιοι δεν θα χρειάζεται να φέρουν μια τυπωμένη φωτογραφία  και δεν θα χρειαστεί πια να ταξιδέψουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, που για κάποιους σημαίνει να πάρουν μια μέρα διακοπών,” δηλώνει ο  Stanislav Dvořák.

Προετοιμασίες και δοκιμές τους συστήματος

Νέο πληροφοριακό σύστημα δεν θα χρειαστεί ως αποτέλεσμα της πιο χαλαρής πολιτικής αδειών οδήγησης, αλλά το υπάρχον Κεντρικό Μητρώο Οδηγών απλώς αναβαθμίστηκε και τροποποιήθηκε το σύστημα ψηφιακών ταχογράφων.

Η κρατική επιχείρηση  Cendis προμήθευσε τον απαιτούμενο εξοπλισμό στους Δήμους. “Τα γραφεία των Δήμων με τις εκτεταμένες αρμοδιότητες είναι ήδη έτοιμα σε ότι αφορά τους όρους της νέας τεχνολογίας. Έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό όλης της χώρας  πολύ σχολαστικά, έχουμε επιδείξει το σύστημα σε αυτούς και έχουμε απαντήσει σε απορίες στην πράξη,” πρόσθεσε ο Jan Paroubek.

Πως τυπώνονται οι άδειες οδήγησης;

Οι άδειες οδήγησης έχουν αρκετά χαρακτηριστικά ασφαλείας και είναι προσωποποιημένες σε κεντρικό επίπεδο,  κι αυτός είναι ο λόγος γιατί πρέπει να εκδίδονται από την Κρατική Αρχή Εκτυπώσεων Ασφαλείας. “Τυπώνονται κάτω από αυστηρές συνθήκες που ορίζονται από την εθνικούς και διεθνείς κανόνες δικαίου. Η ποιότητα παραγωγής των Τσεχικών αδειών οδήγησης και η κορυφαία παγκοσμίως. Είναι χιλιάδες τα διπλώματα που τυπώνονται κάθε μέρα,” εξηγεί ο Ondřej Hyršl, επικεφαλής της παραγωγής της Κρατικής Αρχής Εκτυπώσεων Ασφαλείας.

Οι άδειες οδήγησης είναι   υψηλών προδιαγραφών  με ανάγλυφα τυπωμένα με  laser σε κάρτες από πολυανθρακικό πλαστικό και  ειδικό σχεδιασμό με μια σειρά από χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ερωτήσεις από τους πολίτες.

Αλλάζει η περίοδος ισχύος για τις νεοαποκτηθείσες άδειες οδήγησης;

Όχι, αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την περίοδο ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι η άδεια οδήγησης λήγει μετά από 10 χρόνια για τους οδηγούς μοτοσυκλέτας, οδηγούς αυτοκινήτων και άλλους.  Άδειες οδήγησης για φορτηγά ή για λεωφορεία θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε πέντε (5) χρόνια.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εκδοθεί μια νέα άδεια οδήγησης;

Η κανονική διάρκεια είναι 20 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.  Αν για οποιονδήποτε λόγο τη χρειάζεστε νωρίτερα, μπορείτε να ζητήσετε ταχεία έκδοση μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες. Θα σας κοστίσει απλώς περισσότερο. Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά  (αυτοί που έχουν περάσει τις δοκιμασίες σε σχολή οδήγησης) δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της συντομότερης πενθήμερης περιόδου. Ο λόγος είναι ότι η διαχείριση της πρώτης άδειας οδήγησης είναι πιο περίπλοκη.

Χρειάζομαι μια νέα άδεια οδήγησης αν αλλάξω το επώνυμό μου;

Μια από τις καταστάσεις όπου ο οδηγός χρειάζεται να επισκεφτεί την αρχή  για να αλλάξει την άδεια οδήγησης είναι η αλλαγή του ονόματος. Σε αυτή την περίπτωση, η άδεια οδήγησης χρειάζεται να αντικατασταθεί και το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα έγγραφα.

Πηγή: Υπουργείο Μεταφορών της Δημοκρατίας της Τσεχίας